Domowa | E-mail 

Apostolstwo Świętej Rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

św. Joanna Beretta Molla św. Joanna Beretta Molla

 

 

 

 

 

 

Kaliski Obraz Świętej Rodziny

Apostolstwo Świętej Rodziny

Bazylika Św. Józefa w Kaliszu

Nabożeństwo i Msza św. w intencji rodzin i obrony poczętego życia

I czwartek miesiąca godz. 17.00

 

zaproszenie BISKUPA KALISKIEGO STANISŁAWA NAPIERAŁY
do pierwszoczwartkowej modlitwy w intencji rodzin i obrony życia,
w sanktuarium świętego józefa kaliskiego.

 

Drodzy Diecezjanie,

U Świętego Józefa Kaliskiego czczonego w obrazie Świętej Rodziny jest zanoszona modlitwa wielu ludzi w intencji rodzin i o obronę życia nienarodzonych.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu polecił św. Patriarsze życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych w naszej Ojczyźnie i w całym świecie. Oddał opiece św. Józefa cały nasz Naród, zwłaszcza nasze rodziny.

W duchu tego zawierzenia zbieramy się w każdy I czwartek miesiąca w kaliskim Sanktuarium na modlitewne czuwanie w intencji rodzin i obrony życia poczętego: od 17.00 nabożeństwo z konferencją tematyczną i Msza święta.

Wobec zagrożenia, jakiemu poddana jest dziś rodzina i życie poczęte dzieci, zatroskani o przyszłość Kościoła i Narodu, zjednoczmy się w błagalnej modlitwie. Ufamy, że będzie ją wspomagała św. Joanna Beretta Molla, która oddała swe życie za ocalenie córki. Jej relikwie zostały w tych dniach złożone w kaliskim Sanktuarium.

Zapraszam więc wszystkich na tę modlitwę. Tym, którzy nie będą mogli przybyć, duchową łączność z tą modlitwą umożliwi transmisja przez Radio RODZINA i Radio MARYJA oraz przez Telewizję TRWAM.

Zapraszam do Sanktuarium św. Józefa przedstawicieli wszystkich parafii, stowarzyszenia katolickie, wspólnoty modlitewne, ruchy odnowy.

Z serca błogosławię wszystkim podejmującym tę modlitwę, organizującym modlitewne spotkania i realizującym transmisje.

+ Stanisław Napierała     
 

Biskup Kaliski 


Historia spotkań modlitewnych w intencji rodziny

Od maja 2002 roku w każdy pierwszy czwartek miesiąca do Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu zapraszani są wierni, którzy pragną modlić się za rodziny.

Zaproszenie do modlitwy za rodzinyTa inicjatywa przybrała formalne ramy i nosiła nazwę Apostolstwo Świętej Rodziny. Specjalny zespół, pod kierunkiem ks. Bpa Teofila Wilskiego, opracowywał program tych spotkań. Lata 2002 i 2003  koncentrowały się tematycznie na różańcu.

Za każdym razem o godzinie 17.00 miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez różne grupy duszpasterskie, a następnie sprawowana była Eucharystia w intencji rodzin. Przewodniczyli tej modlitwie kapłani z diecezji przygotowując zgodne z tematem spotkania w danym miesiącu kazanie.

Ksiądz Biskup Ordynariusz, wiedząc o istniejącej już od dwóch lat modlitwie za rodziny u św. Józefa podjął na początku roku 2004 inicjatywę, po myśli pragnienia Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Kalisza, by dotychczasowej modlitwie nadać bardziej publiczną i medialną formę, oraz ubogacić o modlitwę w obronie życia nienarodzonego. Polecił więc powołanej przez siebie komisji w następującym składzie:

1. Ks. bp. Teofil Wilski

2. Ks. infułat Tadeusz Szmyt

3. Ks. infułat Bogumił Jóźwiak

4. Ks. kustosz Jacek Plota

5. Ks. dyrektor Leszek Szkopek

przygotowanie nabożeństw i mszy św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca, która będzie transmitowana przez Radio Maryja, Radio Rodzina i Telewizję Trwam.

Prosimy o duchową łączność z modlitwą zanoszoną za rodziny w Sanktuarium św. Józefa. Tę prośbę kierujemy do Wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny. Liczymy na  modlitwę we wszystkich parafiach Diecezji Kaliskiej. Spodziewamy się, że będą przyjeżdżać przedstawiciele parafii oraz Ruchów Odnowy czy Stowarzyszeń, aby się z nami modlić, a może i prowadzić godzinę modlitwy i adoracji. Oczekujemy na zgłoszenia.

Na naszych stronach internetowych zapraszamy Was do uczestniczenia w modlitwie za rodziny, do przekazywania drogą internetową próśb i podziękowań, które zostaną polecone w wieczornej modlitwie w kolejny pierwszy czwartek miesiąca w Bazylice św. Józefa.

 


Copyright 2005 Kuria Diecezjalna w Kaliszu

Św. Józef

 

 

 

 

 

Strona domowa ] Historia ] Kronika ] Nowenna ] Litania ] Akt Oddania ] Modlitwa Jana Pawła II ] Intencje modlitewne ] Kontakt ]